Epidemioloģiskie drošības pasākumi un higiēnas prasības Covid-19 infekciias izplatības ierobežošanai