Interešu izglītības nodarbību grafiks

Apstiprinu: Staiceles pamatskolas direktore Sandra Brokāne
2022.gada 1.septembrī

interešu izglītība 

 

Vēstures pulciņš

Skolas vēstures pulciņš kopā ar skolas saimi gatavosies skolas salidojumam “Izglītībai Staicelē -120".  Iepazīsimies ar Rozēnu, Vīķu un Puršānu skolu vēsturi. Apciemosim bijušo skolu ēkas. Izzināsim Staiceles skolas vēsturi, veidosim izstādes.  Iesaistot mūsu laikabiedrus- vecākus, draugus, kaimiņus, bijušos Staiceles skolas skolēnus, papildināsim Skolas atmiņu stāstu grāmatu no 2014. gada.

Pulciņa vadītāja Iveta Apsīte

 

“Drošs uz ceļa”

Dalībniekiem no 10 gadu vecuma ir iespēja apgūt ceļu satiksmes noteikumus velosipēda vadītājiem. Noslēgumā skolā ir iespējams nokārtot eksāmenu un no CSDD saņemt velosipēda vadītāja apliecību.

Pulciņa vadītāja Inga Konrāde

 

Volejbols 5.-9. klase

Volejbola pamatu apguve. Dalībnieki mācīsies apgūt vienkāršākos spēles elementus un taktikas pamata paņēmienus, izpildot daudzveidīgus volejbola prasmju vingrinājumus, tostarp speciālos sagatavojošos vingrinājumus. Iegūtās prasmes būs iespējams iekļaut jaunās, daudzveidīgās sporta un komandu spēlēs, kā arī citās veselību veicinošās fiziskajās aktivitātēs.

Pulciņa vadītāja Inga Konrāde

 

Vienkāršā programmēšana, LEGO robotika un spēliskošana 1.-3.klasei

Nodarbībās skolēni darbojas ar LEGO konstruktoriem. Pilnveido prasmes realizēt savas idejas un darboties “soli pa solim” pēc instrukcijas. Modelējot un konstruējot, skolēni iemācās loģiski un radoši domāt, un programmēšanas pamatzināšanas sniedz pārliecību par spējām risināt problēmas bez pieaugušo palīdzības, kā nodarbībās, tā sadzīvē.

Pulciņa vadītāja Evisa Reide

 

Ansamlis 1.-3. klasei un 4.-9.klasei

Dziedāšanas prasmju attīstīšana. Iespēja piedalīties skolas, pilsētas un novada pasākumos. Jo vairāk mūzikas dzirdam un arī paši dziedam, jo krāsaināka un bagātāka ir pasaule ap mums, jo vairāk tā mūs uzrunā un pilnveido.

Ansambļu vadītāja Gundega Krogzema

 

“Dzīves skola”

Pulciņš “Dzīves skola” sniedz iespēju iegūt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamās mūsdienu dzīvē. Skolēnam ir iespējas apgūt praktiskās iemaņas darbojoties mājsaimniecībā, papildināt zināšanas jaunākajās tehnoloģijās un prasmē pielietot tās.

Pulciņa vadītāja Vizma Tiltiņa

 

VFS ar Crosfit un boksa elementiem

Šajā mācību gadā Staiceles pamatskolā jauna interešu izglītības programma - spēka treniņi ar boksa elementiem. Vecāko klašu jaunieši apmeklē nodarbības, jo saprot, ka jāpilnveido sava fiziskā forma.

Pulciņa skolotājs Juris Krastiņš