Pagarinātās dienas grupas grafiks

Apstiprinu: Staiceles pamatskolas direktore Sandra Brokāne
2022.gada 1.septembrī

pagarinātā grupa