Skolotāji

skolotāji

Sandra Brokāne - Staiceles pamatskolas direktore

Linda Abendrote - direktora vietniece izglītības jomā, datorikas un informātikas skolotāja

Valentīna Andrejeva - krievu valodas un sociālās zinības skolotāja

Paulis Apsītis - fizikas un inženierzinības skolotājs

Iveta Apsīte - bibliotekāre, pedagoga palīgs

Vija Brente - matemātikas skolotāja

Einārs Bērziņš - Latvijas un pasaules vēstures skolotājs

Baiba Eglīte - angļu valodas un kristīgās mācības skolotāja

Monta Grāvelsiņa - vizuālās mākslas skolotāja

Silva Jansone - latviešu valodas un literatūras skolotāja

Inga Konrāde - sporta skolotāja, pedagoga palīgs

Juris Krastiņš - sporta skolotājs

Brigita Krūmiņa - sākumskolas skolotāja

Gundega Krogzema - mūzikas skolotāja

Vizma Lūse - angļu valodas skolotāja

Dace Priekule - sākumskolas skolotāja

Evisa Reide - sākumskolas skolotāja

Sandra Strauta - bioloģijas, ģeogrāfijas un ķīmijas skolotāja

Vizma Tiltiņa - dizains un tehnoloģijas, mājturības un tehnoloģijas, sporta skolotāja

Anda Timermane - latviešu valodas un literatūras skolotāja

Lana Berga-Sedleniece - speciālais pedagogs

Sandra Pūcīte - logopēde