Skolotāji

 

 

Linda Abendrote - direktora vietniece izglītības jomā, datorikas skolotāja

Valentīna Andrejeva - krievu valodas un sociālās zinības skolotāja

Paulis Apsītis - fizikas un inženierzinības skolotājs

Iveta Apsīte - bibliotekāre, pagarinātās grupas skolotāja

Vija Brente - matemātikas skolotāja

Ilga Elste - Latvijas un pasaules vēstures skolotāja

Baiba Eglīte - angļu valodas skolotāja, pedagoga palīgs, pagarinātās grupas skolotāja

Monta Grāvelsiņa - vizuālās mākslas skolotāja

Silva Jansone - latviešu valodas un literatūras, teātra mākslas skolotāja

Inga Konrāde - sporta skolotāja, pedagoga palīgs

Juris Krastiņš - sporta skolotājs

Lana Bērziņa - sākumskolas skolotāja

Gundega Krogzema - mūzikas skolotāja

Vizma Lūse - angļu valodas skolotāja

Dace Priekule - sākumskolas skolotāja

Evisa Reide - sākumskolas skolotāja

Sandra Strauta - bioloģijas, ģeogrāfijas un ķīmijas skolotāja

Vizma Tiltiņa - dizains un tehnoloģijas, sporta skolotāja

Anda Timermane - latviešu valodas un literatūras skolotāja

Lana Berga-Sedleniece - speciālais pedagogs

Sandra Pūcīte - logopēde