Aktualitātes

Outdoor Classroom Day Movement

Outdoor Classroom Day Movement 6.novembra ietvaros, 4.klases skolēni mācījās ārā!

Mērīja attālumus no objekta līdz objektam, mērija un meklēja resnāko koku skolas zālienā, mērīja un rēķināja cik vajadzētu stikla, lai iestiklotu skolas parādes durvis un gaiteņa logu, kā arī pārvērta mērvienības lielākās un mazākās.

Inga Indriksone, 4.klases audzinātāja

 

Čību balle

Pirmo mācību posmu 4.klases skolēni pabeidza ar ČĪBU balli!

Katrs bija ieradies ar īpašām čībām.

Mūzikas pavadībā tās tika demonstrētas un reklamētas. Balles gaitā tika liktas puzles, atminētas mīklas par dažādiem apaviem, rakstīta dzeja un celti čību torņi.

Īpašo čību autori arī saņēma mazas balviņas, bet čībām tika piešķirts īpašs tituls.

Inga Indriksone, 4.klases audzinātāja