Aktualitātes

Informācija

Staiceles pamatskolas

direktores Sandras Brokānes

atvaļinājuma laikā (14.jūnijs - 9.augusts),

direktori aizvieto Juris Krastiņš (mob.: 29339927).

skolas administrācija

Staiceles mazpulki

Kad skolēni dotas vasaras brīvlaikā, tad mazpulcēni sāk rosīties savos piemājas dārziņos. Šogad esam iesaistījušies vairākos projektos- “Kartupeļi- otrā maize”, “Ķirbis” un “Dzīvā augsne”. Biznesa projektā “Ķirbis” – mazpulcēni saņēma sēklas, kuras sēj podiņos, pēc tam pārstāda dārzā un rūpējas, lai izaug lieli ķirbi, kurus rudenī varēs pārdot Z/S “Ezerkauliņi”.

Projektā “Kartupeļi- otrā maize”- mazpulcēns stāda SIA “Aloja Agro” izsniegtos kartupeļus un veic pētījumu speciālā burtnīcā.