Projekts ERASMUS+

 

Staiceles pamatskola no 2018. 1.septembra sākusi darbu Eiropas Savienības Erasmus+  programmas 2. pamatdarbības starpskolu stratēģiskās partnerības projektā “Let’s think about our future working life” (“Domāsim par savu nākotnes darba dzīvi’’) (projekta numurs 2018-1-ES01-KA229-050307_2).
Projekta darbs noritēs līdz 2020. gada 31. augustam.
Projekta dalībvalstis – Igaunija, Latvija, Rumānija.
Projekta koordinatori – Spānija.

erasmus

 

 

 

 

 

 

 

 

Erasmus+ projekta mājas lapas adrese:

http://sites.google.com/view/ourfutureworkinglife

Erasmus+ projekta ‘Let’s think about our future working life’ (‘Domāsim par savu nākotnes darba dzīvi’)  rezultātu  platforma

Oficiālā Eiropas Savienības Eiropas Komisijas tīmekļa vietne:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-ES01-KA229-050307

 

Erasmus + projekta ‘’Domāsim par mūsu nākotnes darba dzīvi’’

(‘Let’s think about our future working life’) īstenošana -

gatavošanās starptautiskajai tikšanās Igaunijā

Aprīļa sākumā Staiceles pamatskolas skolēni Ieva Loreta Reide, Andra Rozenberga (9.kl.), Elvīra Īle, Una Prokopoviča, Elīna Konrāde un Amanda Konrāde (8.kl.) un viņu skolotājas Vizma Lūse un Irēna Graviņa gatavojas doties uz Igauniju, Uulu pamatskolu, lai īstenotu Erasmus + projektu ‘’Domāsim par mūsu nākotnes darba dzīvi’’ (‘Let’s think about our future working life’).

Saskaņā ar mūsu projektu pirms došanās uz Igauniju, lai sagatavotu šo vizīti, skolēniem bija jāveic divi uzdevumi:

 • Dažādu vietējo ekonomikas nozaru analīze: lauksaimniecība, rūpniecība, pakalpojumi un tūrisms, kurā katrai  skolai bija jāveic pētījums par savas pilsētas un novada teritorijas uzņēmumiem.
 • Pētījums par dabu, rūpniecības un citu faktoru ietekmi uz dabu, dabas saglabāšanu, kā samazināt negatīvo ietekmi uz to.

Lai skolēni varētu labāk sazināties tiekoties, skolēni kopā ar saviem skolotājiem izveidoja lapu vietnē Twinspace, kur ietvertas noderīgas frāzes  dažādās valodās.

Projekta vizītes laikā Igaunijā ir plānotas dažādas aktivitātes, kas saistītas ar vietējo uzņēmējdarbību (tikšanās un darbnīcas kopā  ar vietējo uzņēmumu pārstāvjiem), zvejniecību (zvejas ostas apmeklējums), tūrismu (dienas ekskursija uz Kihnu salu, lauksaimniecību (lauku saimniecības apmeklējums  Kurgjā), mežsaimniecību (mežsaimniecībai veltīta  programma Kabli apmeklētāju centrā), kā arī dažādas nodarbības, aktivitātes skolā starptautiskās skolēnu grupās.

Skolēni ar lielu nepacietību gaida šo pirmo projekta vizīti, jo viņi cer iegūt daudz jaunus iespaidus, emocijas un vērtīgas zināšanas un apgūt jaunas prasmes, satikt jaunus draugus, iepazīt dzīvi igauņu ģimenēs.

Vizma Lūse, projekta koordinatore Staiceles pamatskolā

 

Ar domām, ko skolēni sagaida no darbošanās šajā projektā un ciemošanās Igaunijā, varat iepazīties vietnē

 • latviešu valodā

 https://padlet.com/vizmaluuse/q150hl78yw9k

 • angļu valodā

https://padlet.com/vizmaluuse/6crk2m4hs2kz

 

 

ERASMUS+ projekts Staiceles pamatskolā

No 15.septembra līdz 20. septembrim Staiceles pamatskolā viesojās Spānijas (Colegio Divina Pastora), Rumānijas (Colegiul Național ‘Costache Negruzzi’ un Igaunijas (Uulu Primary School) skolēni un skolotāji. Staiceles pamatskola kopā ar šo trīs valstu skolu skolēniem ir iesaistījusies Eiropas Savienības Erasmus+ projektā ‘Let’s think about our future working life’ (‘Domāsim par savu nākotnes darba dzīvi’). Staicelē ieradās 18 skolēni un 6 skolotāji- no katras valsts 6 skolēni un 2 skolotāji.

Staiceles pamatskolā projektu koordinē angļu valodas skolotāja Vizma Lūse, pedagogu komandā darbojās skolotājas Maija Andersone, Irēna Graviņa, Vizma Tiltiņa, Inga Konrāde, Alda Gāvere, Gundega Krogzema.

Projektu skolā atklāja Staiceles pamatskolas direktore Sandra Brokāne, Alojas novada domes izpilddirektors Māris Beļaunieks un deputātu Izglītības, kultūras un sporta komisijas vadītāja Inga Mauriņa-Kaļva, vēlot visiem projekta dalībniekiem veiksmīgu, radošu sadarbību, sekmes projekta mērķu sasniegšanā un satikt jaunus draugus, savukārt projekta koordinatore skolotāja Vizma Lūse iepazīstināja ar projekta nedēļas aktivitātēm. 9.klases skolēns Daniels Sokolovs īsā prezentācijā pastāstīja par mūsu skolu, kam sekoja ekskursija, kur viesi varēja apskatīt skolas klases, sporta zāli, kā arī iepazīties ar skolas pedagogiem un skolēniem.

Mūsu projekta aktivitāšu tēma bija ‘IT rīki skolēniem’ un mūsu skolēnu galvenais uzdevums šajā projekta nedēļā bija mācīt citu valstu skolēniem IT rīkus, tāpēc atbilstoši mūsu uzdevumiem un mērķiem, notika gan programmēšanas nodarbības (starptautiskās programmēšanas nedēļas ‘Code Week’ ietvaros) bez datora (Unplugged programming), kas ir lielisks veids, spēle, kā ikvienam apgūt programmēšanas pamatiemaņas, kam tālāk sekoja robotu konstruēšana un to darbības programmēšana, izmantojot IT tehnoloģijas (datoru un speciālu programmu), gan prezentāciju veidošana par sportu, IT rīkiem un to jēgpilnu izmantošanu, apskates vietām un objektiem, kuri iepazīti projekta nedēļas laikā, izmantojot dažādus IT rīkus, kā arī izveidoto darbu prezentēšana pārējiem projekta dalībniekiem.

Šādās tikšanās reizēs pasākuma organizatori cenšas viesiem parādīt arī savu pilsētu, tāpēc visi dalībnieki jauko TIC darbinieču gidu Ineses Timermanes un Indras Jaunzemes, skolēnu Ruslana un Daniela pavadībā devās ekskursijā pa Staiceli, kur paviesojās Tūrisma un Informācijas centrā, iepazinās ar Staiceles kultūrvēsturisko Lielo ielu, tiltu pār Salacu un pieminekli Stazelei, veco Staiceles papīrfabrikas kompleksu, apmeklēja Mākslas un mūzikas skolu, muzeju ‘Pivālind’, Staiceles novadpētniecības muzeju, Jauniešu klubu, Audēju namiņu un Mākslinieku šķūni. Audēju namiņā notika radošā darbnīca skolotājas Irēnas Graviņas un Staiceles pamatskolas skolēnu vadībā, kur spāņu, rumāņu un igauņu skolēniem bija iespēja uzpīt ‘draudzības rokassprādzes’ savas valsts karoga krāsās, izmēģināt aušanas prasmes pie stellēm, aužot smilgu sedziņas un vērot, kā to dara īsti sava aroda pratēji- Staiceles audējas.

Vakarā visi projekta dalībnieki un viņu atbalstītāji, skolas audzēkņi pulcējās kultūras namā uz kopīgu iepazīšanās koncertu, kurā katra delegācija prezentēja savu skolu, valsti, rādot kādu tai raksturīgu priekšnesumu. Ļoti atraktīvas bija gan spāņu, gan rumāņu, gan igauņu skolēnu dejotās dejas. Staiceles pamatskolu pārstāvēja Ruslans Andrejevs ar muzikālu priekšnesumu- klavierspēli, Baiba Mežule un Jānis Brents ar latviešu tautas deju ‘Sprigulītis’, bet visi kopā nodziedājām dziesmu ‘Bēdu manu lielu bēdu’’ un kopā ar ciemiņiem izdejojām ‘Tūdaliņ tagadiņ’ un citas dejas.

Lai iepazītu atkritumu šķirošanas nozīmi un kā pareizi šķirot atkritumus, lai saudzētu dabu, lai iepazītu profesijas šajā nozarē, projekta dalībnieki devās uz Dabas un tehnoloģiju parku URDA, Reģionālo atkritumu apsaimniekošanas poligonu ‘Daibe’.

Tāpat viesi apmeklēja dažādas tūristu apskates vietas Siguldā- Turaidas pili, Siguldas Bobsleja un kamaniņu trasi, brauca ar Siguldas vagoniņu pār Gaujas senlejai, darbojās ‘Spieķīšu darbnīcā’ Siguldas Jaunajā pilī, kur ikviens projekta dalībnieks izgatavoja savu tradicionālo Siguldas spieķīti ar tajā iededzinātu savu vārdu, un Rīgā, kur mūsu skolēnu- gidu pavadībā iepazina Vecrīgu un apmeklēja Latvijas Nacionālo bibliotēku un kompleksu ‘Lido’, kā arī Vidzemes jūrmalā- Veczemju klintis.

Projekta viens no uzdevumiem bija apmeklēt uzņēmumus un uzzināt vairāk par dažādām profesijām. Projekta dalībnieki apmeklēja vietējos uzņēmumus Ungurpilī- rūpnīcu ‘Aloja-Starkelsen’, kur iepazinās ar ražošanas procesu, sākot no kartupeļu piegādes no lauka līdz kartupeļu cietes iegūšanai, augļu un ogu audzētāju un ievārījumu, marmelāžu un tēju izgatavotāju saimniecību ‘Lielkalni’, kur bija iespēja nogaršot dažādus izstrādājumus no ogām un augļiem, kā arī apskatīja Uzņēmējdarbības atbalsta centru SALA, Ungurpils ezeru un gājēju taku, kas stiepjas gar ezeru, ar informatīvajiem materiāliem par ezeru, tās floru un faunu. Trešdienas vakarā projekta dalībnieki kopā ar ģimenēm, kurās viņi dzīvoja šīs nedēļas laikā, lieliski pavadīja laiku braucienā ar plostu pa Salacu.

Kā viena no sporta aktivitātēm tika izraudzīta orientēšanās spēle ‘Tūkstošgades stāsts’ Turaidas muzejrezervāta teritorijā, kur dalībnieki aktīvā un aizraujošā veidā vienlaikus gan iepazina Latvijas vēsturi, gan atraktīvi pavadīja laiku muzejā. Spēles uzdevums bija atrast kartē norādītus Turaidas muzejrezervāta objektus un atsevišķus priekšmetus. Skolēni darbojās starptautiskās komandās un starp tām bija spraiga sacensība, jo labākās komandas tika apbalvotas.

Visi projekta dalībnieki kopā ar Staiceles pamatskolas audzēkņiem piedalījās Olimpiskajā Sporta dienā- gan skrēja lāpu skrējienā pa Staiceli, gan kopīgi vingroja Olimpisko vingrojumu kompleksu, gan piedalījās orientēšanās sacensībās, veicot interesantus uzdevumus starptautiskās komandās.

Piektdienas vakarā notika noslēguma pasākums. Katrs projekta dalībnieks saņēma sertifikātu par piedalīšanos ERASMUS+ projektā, apliecinājumu par piedalīšanos ‘Code Week’ aktivitātēs un mazas piemiņas dāvaniņas - krūzīti ar mūsu projekta, un skolas logo, un Staiceles pamatskolas pildspalvu.

 Vakars turpinājās ar kopīgu fotografēšanos, atraktīviem priekšnesumiem un dejām. Šis bija visemocionālākais un, protams, skumjākais vakars; skolēni ir ieguvuši jaunus draugus, tomēr klāt šķiršanās brīdis. Taču, kā atzīst projekta dalībnieki, viņu draudzība, komunikācija turpināsies caur sociālajiem tīkliem.

‘Esam ieguvuši jaunas zināšanas un prasmes, darbojoties dažādās radošās darbnīcās, uzlabojuši savas angļu valodas prasmes, kļuvuši pārliecinātāki par sevi’, tāds ir pašu skolēnu vērtējums par projekta nedēļā Staicelē piedzīvoto.

Liels paldies tām ģimenēm, kuras laipni uzņēma projekta dalībniekus no Spānijas, Rumānijas un Igaunijas savās mājās: Neripu ģimenei, Rozenbergu ģimenei, Prokopoviču ģimenei, Tiltiņu ģimenei, Siliņu ģimenei, Zālamanu ģimenei, Kalniņu ģimenei, Andersonu ģimenei, Konrādu ģimenei un skolotājai Baibai Eglītei.

Un pavisam drīz, 2020.gada pavasarī, būs nākošās projekta ‘Let’s think about our future working life’ (‘Domāsim par savu nākotnes darba dzīvi’) vizītes - marta sākumā Rumānijā un maija sākumā noslēguma vizīte Spānijā.

Bet līdz tam, gatavojoties braucienam uz Rumāniju, vēl daudz darāmā gan skolēniem, gan skolotājai Vizmai Lūsei. Skolēniem jāveido prezentācijas, jāsacer sava projekta himna, bet skolotājas Vizmas Lūses pārziņā ir visa projekta aktivitāšu koordinācija skolā un projekta mājas lapas izveide, materiālu ievietošana tajā visa projekta norises gaitā, kas prasa ļoti daudz darba un laika.

Vairāk informācijas lasiet un fotogrāfijas un video skatiet projekta ‘Let’s think about our future working life’ (‘Domāsim par savu nākotnes darba dzīvi’) mājas lapā:

https://sites.google.com/view/ourfutureworkinglife

Vizma Lūse, Staiceles pamatskolas angļu valodas skolotāja, projekta koordinatore

 

Karjeras izglītības diena

Janvārī Staiceles pamatskolā notika Projektu diena - Karjeras izglītības diena, kas tika organizēta sadarbībā ar Alojas novada uzņēmējdarbības konsultatīvo padomi un apkārtnes uzņēmējiem, lai uzlabotu biznesa sadarbību ar skolām un skolēniem, parādītu skolēniem, vecākiem un skolotājiem, ka arī dzimtajā pilsētā ir iespējas nākotnei - ir uzņēmumi ar konkurētspējīgām algām un izaugsmes iespējām, palīdzētu skolēniem saskatīt tās jomas, kurās viņi varētu strādāt nākotnē.

Viens no ERASMUS+ projekta ‘Let’s think about our future working life’ (‘Domāsim par mūsu nākotnes darba dzīvi’) dalībnieku uzdevumiem pirms došanās uz Rumāniju, kur notiks nākošā projekta dalībnieku tikšanās, ir veikt pētījumu par dažādiem tradicionāliem produktiem. Tāpēc projekta dalībnieki iesaistījās Karjeras dienas aktivitātēs - meklēja informāciju un veidoja prezentācijas par uzņēmējiem, uzņēmumiem, kas nodarbojas ar dažādu tradicionālo produktu ražošanu, kurās ietvēra uzņēmumu aprakstu, preces jeb produktus, kurus ražo vai pakalpojumus, kurus piedāvā, meklēja informāciju par to, kādu profesiju cilvēki strādā uzņēmumā, kādas profesijas trūkst vai būs vajadzīgas nākotnē, kāda izglītība ir nepieciešama, lai iegūtu darbu, kāda ir vidējā alga nozarē, šajā profesijā, kā arī veica pētījumu par dažādu tradicionālo lauksaimniecības produktu (graudu, augkopības, augļu produktu, piena produktu) ražojumiem un rokdarbiem Latvijā un tuvākajā apkārtnē - Alojas novadā un Staicelē.

Pētījumu rezultāti tika prezentēti citiem Staiceles pamatskolas audzēkņiem un skolotājiem, Alojas novada uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes pārstāvjiem un uzņēmējiem. Apkopojot iegūtos rezultātus, iztulkojot angļu valodā un klāt pievienojot 7. klases audzēkņu iegūto informāciju, tiks iegūts daudzpusīgs pētījums par tradicionāliem produktiem mūsu valstī, ar kuriem iepazīstināsim citus projekta dalībniekus no Spānijas, Igaunijas un Rumānijas.

Vizma Lūse, angļu valodas skolotāja, projekta koordinatore

10.02.2020.

karjeras_izglītība

karjeras_izglītība

karjeras_izglītība

 

 

Erasmus+ projekta dalībnieki gatavojas vizītei Rumānijā

Gatavojoties starptautiskajai projekta dalībnieku vizītei Rumānijā, Jasi pilsētā, no š.g. 1. marta līdz 8. martam, skolēniem ir daudz darāmā.

 • Lai noskaidrotu skolēnu viedokli par atkritumu pārstrādi, to otrreizēju izmantošanu e-Twinning platformā ir ierosināta diskusija- forums par atkritumu pārstrādi; skolēniem ir jāpadomā un jāizsaka savs viedoklis, jāatbild uz nozīmīgu jautājumu ‘Kāpēc atkritumu pārstrāde ir svarīga?’
 • Jāveic pētījums un jāsagatavo prezentācija par dažādu tradicionālo produktu (lauksaimniecības, augļkopības, piena produktu) un amatniecības izstrādājumiem un to ražošanu Latvijā, Alojas novadā, Staicelē.
 • Izgatavot kādu praktisku priekšmetu, objektu no kāda no atkritumu veidiem, dodot tam otru dzīvi, šos priekšmetus vedīsim līdzi uz Rumāniju, kur tiks organizēta kopīga izstāde.

Skolēniem (starptautiskās grupās) jāuztur kontakti caur sociālajiem tīkliem, platformu e-Twinning, izstrādājot kādas kompānijas/ uzņēmuma biznesa plānu, kuru viņi prezentēs Rumānijā. Katrai grupai ir jādomā, kā veidot un vadīt uzņēmumu šai grupai izvēlētajā norādītajā valstī.

Skolēniem ir jāiekļauj  šāda informācija:

 • noteikumi, kuri jāievēro, dibinot kompāniju/ uzņēmumu,
 • valsts likumdošana,
 • jāsaplāno budžets - nodokļi un nodevas, algas, īre, darba vietas, darbinieku skaits, peļņa utt.,
 • nepieciešamie resursi,
 • mērķa auditorija.

Šo darbu skolēni turpinās Rumānijā, kur viņi veidos reklāmu savām biznesa kompānijām/ uzņēmumiem vai nu video vai reklāmlapu veidā.

 • Ļoti nopietns uzdevums ir sagatavot prezentāciju par izglītības sistēmu Latvijā. Visu projektā iesaistīto dalībvalstu skolēni  prezentēs savus darbus un salīdzinās dažādu valstu izglītības sistēmas.
 • Lai izvēlētos dziesmu, kura vislabāk atspoguļo projekta ‘Let’s think about our future working life’ (‘Domāsim par savu nākotnes darba dzīvi’) aktivitātes, katra valsts balsošanai iesniedza vienu dziesmu; Spānijas, Rumānijas un Igaunijas skolēniem  tās bija populāru izpildītāju dziesmas, bet mēs sacerējām vārdus savai dziesmai ar Raimonda Paula mūziku, to kopā ar mūzikas skolotāju Gundegu Krogzemu ierakstījām un piedāvājām balsojumam. Par mūsu radīto dziesmu ‘Let’s think about our future!’ (‘Domāsim par mūsu nākotni!’) nobalsoja visvairāk respondentu, tagad pārējie projekta dalībnieki cenšas iemācīties tās vārdus, lai visi kopā to dziedātu tikšanās laikā Rumānijā, kas jau ir pavisam drīz!

Vizma Lūse, projekta koordinatore

10.02.2020.

 

Foto galerija pieejama:

http://www.staicelesskola.lv/lv/galerija/erasmus-projekts-staiceles-pamatskola

 

Staiceles pamatskolas skolēni Erasmus +

projekta vizītē Rumānijā

Marta  sākumā, pavisam neilgi pirms mūs visus skāra Covid-19 krīzes ierobežojumi,  6 skolēni- Elvīra Īle, Una Prokopoviča, Elīna Konrāde, Vilis Tiltiņš, Viesturs Titovs un Gunda Rozenberga kopā ar skolotājām Vizmu Lūsi un Gundegu Krogzemu devās uz Rumāniju, Jasi pilsētu, lai kopā ar rumāņu, spāņu un igauņu skolēniem īstenotu Erasmus+ projekta ‘Domāsim par savu nākotnes darba dzīvi’ (‘Let’s think about our future working life’) 3. mobilitātes aktivitātes, kuru tēma bija ‘No atkritumiem uz mākslu (‘From trash to art’).

Skolēni nopietni gatavojās šai vizītei, jau pirms tās veicot dažādus uzdevumus- izmantojot e-Twinning platformu, diskutēja par to, kāpēc atkritumu šķirošana un pārstrāde ir svarīga, darbojās starptautiskās grupās, strādājot pie biznesa plāna, kas vēlāk tika pilnveidots un prezentēts Rumānijā (katrai grupai bija jāizplāno, kā vadīt uzņēmumu norādītajā sfērā: veselības aprūpe/ medicīna, lauksaimniecība, roku darbs, sports un daba, izglītība, informācijas tehnoloģijas, brīvā laika aktivitātes, atkritumu pārstrāde) un tai norādītajā valstī : Spānijā, Rumānijā, Latvijā vai Igaunijā), skolēniem bija jāveido prezentācijas par dažādiem tradicionāliem izstrādājumiem un rokdarbiem, to ražotnēm gan savā pilsētā, gan valstī kopumā, jāizgatavo priekšmeti no izmantotiem materiāliem, radot jaunus un interesantus objektus izstādei, kas tika organizēta Rumānijā. Pirms mobilitātes Rumānijā bija jāsagatavo prezentācija par savas valsts izglītības sistēmu, tikšanās laikā  skolēni to prezentēja citu valstu pārstāvjiem, apsprieda, izvērtēja, salīdzināja un izteica viedokli, ko viņi gribētu mainīt savās skolās, kur vēlētos mācīties.

Vēl ļoti interesanta un svarīga aktivitāte bija dziesmas- projekta himnas, kas attēlo projekta ''Domāsim par mūsu nākotnes darba dzīvi'  ideju, radīšana un ieskaņošana.  Pārējo partnervalstu dalībnieku vidū mūsu dziesma ‘Domāsim par mūsu nākotni’ pārliecinoši uzvarēja!

Pirmā diena Costache Negruzzi Nacionālajā koledžā sākās ar iepazīšanos, rumāņu skolēnu apsveikuma koncertu, skolas apskati, rumāņu partneru prezentācijām par viņu pētījumiem par skolēnu turpmāko izvēli attiecībā uz studijām un profesijām, bet pēcpusdienā prezentēja viedokļu apkopojumu par atkritumu pārstrādes nepieciešmību un iepazīstināja ar projekta avīzi, kas ir visu projektā iesaistīto skolēnu kopīgi radīts produkts. Projekta dalībniekiem bija iespēja aplūkot pašu dalībnieku sagatavoto izstādi ar dažādiem, intersantiem un  praktiskiem priekšmetiem, kuri gatavoti no atkritumiem (plastmasas, pudelēm, metāla, papīra, u.c. materiāliem)

Erasmus + projekta otrajā dienā projekta dalībnieki tikās ar skolas psihologu, atbildēja uz sagatavoto anketu jautajumiem par interesēm un prasmēm. Pēc anketu analīzes katrs skolēns saņēma ieteikumus par savu prasmju izmantošanu nākotnē savās izvēlētajās profesijās.

Ļoti interesanta tikšanās projekta dalībniekiem bija ar Rumānijas-Kanādas kompānijas AGILEROO dibinātāju Diānu Lefteri par mākslīgā intelekta spēju izmantošanu izglītības procesā, programmēšanu, uzņēmējdarbības veicināšanu, biznesa plāna mūsdienu modeļiem, Canvas metodi biznesa plāna rakstīšanā. Skolēni starptautiskās grupās turpināja jau iepriekš minēto biznesa plānu izstrādi, veidoja plakātus jeb video, lai reklamētu savu biznesa ideju. Katras grupas darbu vērtēja speciāla žūrija, pie tam labākie sanēma balvas, kā arī ikviens dalībnieks kā apliecinājumu par savu prasmju pielietošanu un pilnveidošanu IT, valodniecības un uzņēmējdarbības jomā saņēma diplomu par AGILEROO ievadkursa beigšanu.

Pēcpusdienā visi kopā devāmies apskatīt reģionālo televīziju ‘TVR Iași’, kur iepazīstināja ar raidījumu tapšanu, kā arī  ALexandru Ioan Cuza universitāti’, kur rumāņu skolēni  pastāstīja par tās vēsturi.

Trešās dienas rīts sākās skolā, kur projekta dalībnieki tikās ar Vides aizsardzības aģentūras pārstāvi, kas iepazīstināja ar organizācijas nodaļām un tās uzdevumiem, debatēja par tēmām, kas saistītas ar bioloģisko daudzveidību, vides aizsardzību, studentu un skolēnu aktivitātēm dabas aizsardzības un atkritumu šķirošanas jomā.

Turpmākā dienas daļa  bija piepildīta ar dažādu kompāniju apmeklējumiem un aktivitātēm ārpus Costache Negruzzi Nacionālās koledžas- devāmies uz vietējo arkritumu apsaimniekošanas kompāniju SALUBRIS, kur kompānijas pārstāvis pastāstīja par atkritumu savākšanu, šķirošanu un dažādu materiālu pārstrādi,  apmeklējām vietējo tipogrāfiju un izdevniecību KOLOS GROUP, kur mums izrādīja visu sarežģīto drukas procesu (grafisko rediģēšanu, iespiešanu, iesiešanu, rūpīgu pārbaudi pirms drukāšanas), kuras rezultātā ikviens varēja iegūt izdrukātu publikāciju- visu projekta dalībnieku plakātu, kā arī pastāstīja par grāmatu iesiešanu, laminēšanu un iesaiņošanu, apmeklējām starptautiskas IT kompānijas CENTRIC filiāli Jasi, kas ir ļoti liela un nozīmīga  IT kompānija ne tikai  Rumānijā, bet visa pasaulē ar vairāk nekā 5 tūkstošiem darbinieku, tur uzzinājām gan par pašu kompāniju, tās darbību un partneriem,  gan par darbinieku aktivitātēm organizētajiem pasākumiem brīvājā laikā, apskatījām Apelācijas tiesas namu un tikāmies ar tiesnesi, kura mums izklāstīja par tiesas norisi, juridisko izglītību Rumānijā.

Ceturtā projekta diena iesākās ar Jasi Alexandru Ioan Cuza universitātes Ģeogrāfijas un ģeoloģijas fakultātes vadošā pētnieka  zinātnieka lekciju- interaktīvu prezentāciju, kurā tika uzsvērts par atkritumu pārstrādes nepieciešamību, ilgtspējīgu atkritumu apsaimniekošanu, par vides riskiem. Universitātes Fiziskās izglītības un sporta fakultātes studenti kopā ar koledžas skootājiem skolēniem novadīja intensīvas, jautras aktivitātes starp komandām, kas projekta dalībniekus vienoja vēl vairāk. Vēlāk norisinājās meistarklase vietējās mākslinieces, uzņēmuma KREATIVA īpašnieces, vadībā, kurā ikviens varēja izmēģināt savu talantu, darinot auskarus. Viņa arī pastāstīja par savu talantu, aizraušanos un uzņēmējdarbību.

Pēdēja projekta vizītes diena Rumānijā sākās ar Grigore T. Popa Medicīnas un farmācijas universitates apmeklējumu, kur galvenokārt iepazinām topošo stomatologu studiju procesu, pēc tam sekoja projekta darbu- biznesa plānu prezentācijas. Un tad klāt vakara sertifikātu izsniegšanas ceremonija, atvadu pasākums ar vietējām dejām un atvadīšanās no jauniegūtajiem draugiem, kas ir visskumjākais moments katrā projekta vizītes laikā. 

Lai gan dienas tika pavadītas spraigā darbā un aktīvi, vakaros projekta dalībniekiem bija pietiekami daudz brīva laika, lai varētu gan kopā atpūsties, gan tuvāk iepazīt viens otru, pavadīt laiku kopā ar viesģimenēm, kuras ļoti laipni uzņēma skolēnus, parādīja Jasi pilsētas jaukākās vietas.

Katra diena bija tik ļoti atšķirīga, piedzīvojumiem un pārsteigumiem bagāta! Prieks par paveikto, pozitīvajiem iespaidiem un iegūtajiem jaunajiem draugiem gan no Rumānijas, gan Spānijas, gan Igaunijas! Paldies rumāņu skolēniem, skolotājiem un ģimenēm, kuri bija ļoti daudz darba ieguldījuši, lai mums visiem šo tikšanos padarītu neaizmirstamu!

Atlikusi pēdējā šī projekta mobilitāte, kura bija ieplānota maija sākumā Spānijā, Alikantē. Protams, pašlaik tā atlikta uz nenoteiktu laiku. Pagaidām nav skaidri zināms, kā projekts turpināsies- vai tā ilgums tiks pagarināts vai arī turpmākās aktivitātes notiks attālināti. Tomēr Staiceles pamatskolas skolēni turpina darboties un realizēt ieplānotos projekta mērķus un cer satikties ar saviem draugiem Spānijā.

Vizma LūseStaiceles pamatskolas angļu valodas skolotāja, projekta koordinatore

Rumanija

Rumanija

Rumanija

Rumanija

 

Staiceles pamatskolas komanda virtuālā Erasmus+ vizītē Spānijā

2018. gadā Staiceles pamatskola kopā ar Spānijas, Rumānijas un Igaunijas skolēniem sāka īstenot projektu ‘Let’s think about our future working life’) (’Domāsim par savu nākotne darba dzīvi’’). Pēdējā projekta partneru tikšanās bija paredzēta jau pagājušā gada maijā klātienē Spānijā, Monovarā, Alikantes provincē.

Braucienam uz Spāniju skolēnu komanda bija izveidota, nopietni gatavojāmies, lidmašīnas biļetes bija nopirktas, taču situācijas Covid-19 dēļ vizīte tika atlikta, bet projekta termiņš pagarināts, cerot, ka situācija mainīsies un būs droša, un varēsim doties plānotajā mobilitātē klātienē. Diemžēl situācija neuzlabojās, tāpēc visu četru valstu projektā iesaistīto skolu koordinatoriem vienojoties,  tika izlemts projekta pēdējo posmu – mobilitāti Spānijā, īstenot interneta vidē.

Projekta koordinatori regulāri tikās tiešsaistes plānošanas apspriedēs, skolēni veica dažādus uzdevumus, lai sagatavotos šai virtuālajai mobilitātei, kuras tēma bija ’Darba intervijas’. Veicamie uzdevumi lika skolēniem arvien vairāk domāt par savu nākotnes profesiju, bija jāraksta savs  CV, iztēlojoties sevi pēc 10 gadiem – kad esi pabeidzis skolu, augstskolu, jau ir kādi sasniegumi darba dzīvē. Šis vēlāk tika izmantots, veidojot darba intervijas starptautiskās grupās. Jāpiebilst, ka  mūsu skolā bija jāveido arī jauna skolēnu komanda, jo daļa iepriekšējās komandas dalībnieku pagājušajā pavasarī skolu absolvēja. 

Tā šogad, no 10. maija līdz 14.maijam, projekta  partneri tikās virtuālā tiešsaistes vizītē, kuras tēma bija  karjeras izvēle, tikšanās ar uzņēmējiem, darba interviju veidošana.

 Projektā piedalījās Alise Tiltiņa (6.klase), Niks Andersons (7.klase), Ojārs Valters Nerips un Ruslans Andrejevs (8.klase), Kendija Grāvīte un Regnārs Nerips (9.klase), projekta koordinatore skolā angļu valodas skolotāja Vizma Lūse un skolotāja Maija Andresone.

Tikšanās programma bija ļoti daudzveidīga- gan nopietnas lekcijas, diskusijas, gan grupu saliedēšanas spēles, lai vairāk uzzinātu par citu interesēm, vaļaspriekiem,  gan radošas nodarbības,  tikšanās ar dažādu jomu uzņēmējiem. Lai aktivitātes būtu interesantākas, spāņu pedagogi un skolēni sadarbības partneriem bija sagatavojuši dažādus uzdevumus un viktorīnas, izmantojot dažādus interneta rīkus ( piemēram, Mentimeter, Padlet, Stormboard, Answergarden). Skolēni visu nedēļu strādāja astoņās jauktās starptautiskās grupās, kurā katrā bija viens skolēns no mūsu skolas un 2 skolēni Igaunijas, Rumānijas skolām. Šo grupu darbu vadīja divi Spānijas skolēni, bet uzraudzīja, palīdzēja ar padomiem kāds no projektā iesaistīto partnerskolu pedagogiem.  Jāpiebilst, ka Rumānijas un Spānijas ģimnāzijās mācības notika klātienē, tāpēc arī šiem skolēniem bija vieglāk organizēt darbu. Savukārt, mēs un Igaunijas Uulu pamatskolas  skolēni visās aktivitātēs piedalījāmies attālināti katrs no savām mājām.

Nedēļas garumā projekta dalībnieki virtuāli iepazinās ar Spānijas pilsētu Monovaru, Alikantes provinci un nozīmīgiem Spānijas kultūras objektiem, brīnišķigo dabu, tradicionālajiem ēdieniem, populāriem māksliniekiem un sportistiem, jo projekta vizītes organizatori –spāņu skolēni bija sagatavojuši lieliskas video prezentācijas, iepazina dažas no Monovaras vissvarīgākajām ekonomikas nozarēm, tikās ar vietējiem uzņēmējiem Monovarā, piemēram, vīndari, apavu ražošanas uzņēmuma Dechics pārstāvi, vietējā restorāna Calpe Restaurant īpašnieku, kā arī divu ar tehnoloģijām saistītu uzņēmumu Zerkana un Detectalia vadītājiem. Tikšanās laikā uzņēmējiem nācās ne tikai pastastīt par savu ikdienas darbu, bet arī atbildēt uz daudzveidīgajiem skolēnu jautājumiem- par viņu profesijas izvēli, par komandas darbu, izaicinājumiem, jauno ekonomisko pieredzi pandēmijas laikā, kā tas ietekmējis viņu biznesu.

Dažādas komandas veidošanas, sadarbības, saliedēšanas aktivitātes, noderīgi ieteikumi darba intervijām, CV sagatavošanai, dalīšanās savās cerībās par turpmāko dzīvi un darbu, karjeras izvēli, lomu spēles starptautiskās komandās, kurās skolēni iejutās potenciālo darbinieku un intervētāju lomās– tāda bija aizraujošā projekta nedēļa!

Nēdēļas darba rezultāts- lieliskas darba intervijas (lomu spēles), tika prezentētas visiem projekta dalībniekiem noslēguma pasākumā. Grupām bija jāizvēlas lomas darba intervijai- kurš būs darba ņēmējs, kuri intervētāji. Četrās no sešām Staiceles pamatskolas skolēnu pārstāvētajām grupām kā darba meklētāji, darba ņēmēji lomu spēlei tika izvēlēti mūsu skolēni Kendija, Regnārs, Ojārs Valters un Niks, un viņi lieliski ar to tika galā! Malači!

Šī pieredze šajā attālinātās mācīšanās laikā skolēniem bija lieliska pārmaiņa – jauna pieredze un iepazīšanās, jauni draugi, jaunas zināšanas, skolēniem dažādās aktivitātēs bija iespējams nostiprināt savas angļu valodas prasmes, prasmes strādāt ar mūsdienu tehnoloģijām, dažādiem interneta rīkiem.

Pirms projekta virtuālajām aktivitātēm man bija bažas par to, kā viss norisināsies, vai tehnoloģijas mūs nepievils, taču viss notika kā plānots. Atmosfēra bija draudzīga, skolēni lieliski darbojās grupās, viens otram palīdzēja.

 

Ceļvedis ‘Izaicinājumi, ierobežojumi un novatoriski risinājumi

 Eiropas izglītības situācijai jaunajā pandēmijas kontekstā’

Gatavojoties šai virtuālajai mobilitātei Spānijā, projekta dalībvalstu skolotāji koordinatori tika aicināti uzrunāt skolotājus savā skolā un vietējos uzņēmējus izteikt savu viedokli un dalīties pieredzē par darbu pandēmijas laikā. Rumānijas partnerskolas koordinatores Biankas  Baciu (Bianca Baciu) vadībā tika izveidots ceļvedis ‘Izaicinājumi, ierobežojumi un novatoriski risinājumi Eiropas izglītības situācijai jaunajā pandēmijas kontekstā’, kurā ietverta visu četru projektā iesaistīto valstu skolotāju, skolēnu, vecāku, psihologu un citu profesiju pārstāvju pieredze, stundu plāni, labās prakses piemēri, aptauju rezultāti, tai skaitā Staiceles pamatskolas mūzikas skolotājas Gundegas Krogzemas raksts par mūzikas stundām, Sporta un mājturību un tehnoloģiju skolotājas Vizmas Tiltiņas raksti gan par to kā tika organizēts darbs sporta stundās, gan mājturības un tehnoloģiju stundās, Robotikas pulciņa vadītājas Maijas Andersones stāstījums par robotikas pulciņa sacensību pieredzi attālinātās mācīšanās laikā, angļu valodas skolotājas Vizmas Lūses viedoklis par izaicinājumiem, situāciju attālinātās mācīšanās laikā Latvijā, skolā, Tūrisma un informācijas centra vadītājas Ineses Timermanes pieredze pandēmijas laikā tūrisma jomā Staicelē, Alojas novadā un Latvijā kopumā.

Var teikt, ka tas ir plašs pētījums.

Šī ceļveža izveidošanas mērķis- atspoguļot jaunā epidemioloģiskā konteksta ietekmi uz projekta ‘Domāsim par mūsu turpmāko darba dzīvi’ partnervalstu izglītības sistēmām un attiecīgi uz jomām, kas saistītas ar šī projekta tēmu, kuri ar daudzveidīgu aktivitāšu starpniecību ir veicinājuši skolēnu aktīvu iesaistīšanos, viņu atvērtību, savstarpējo attiecību veidošanos, intereses, attiecības ar uzņēmumiem, nākotnes karjeras izvēli.

‘Laiks, kurā mēs dzīvojam, ir apturējuši cilvēku ceļošanu epidemioloģisku iemeslu dēļ un likuši mums sazināties, komunicēt vēl vairāk, izmantojot partnerattiecības. Skolotāju solidaritāte visur un viņu kopīgās vajadzības ir palīdzējušas mums saprast, ka mēs nevaram ierobežot savu bērnu nākotni. Mums jāliek viņiem mijiedarboties ar bērniem no dažādām kultūras jomām un jāsaprot, ka viņi nav vieni pretī nezināmajam.’ – tā teikts šī ceļveža ievadā, kurš tika prezentēts projekta pēdējā dienā un tiks izplatīts arī savā skolā, kaimiņu skolās, dāvināts sadarbības partneriem.

Projekta noslēgums

Piektdien, 14. maijā, beidzās Erasmus+ projekta ’Domāsim par savu nākotnes darba dzīvi’ (‘Let’s think about our future working life’) virtuālās mobilitātes ‘Darba intervijas’ aktivitātes, ko organizēja Spānijas, Monovaras ģimnāzijas skolēni un pedagogi. Līdz ar to tika pielikts punkts šim projektam, kas trīs gadu laikā ir aizvedis mūs uz dažādām Eiropas valstīm: Igauniju un Rumāniju klātienē un Spāniju virtuāli, ir ļāvis iepazīt šo valstu tradīcijas un kultūru, satikt, iepazīt brīnišķīgus cilvēkus, iegūt jaunus draugus. Protams, neaizmirstamas emocijas noslēguma pasākumā- prieks par paveikto, prieks par skolēniem, kuri to visu lieliski paveica, skolotājiem un projekta sadarbības partneriem, kuri palīdzēja, prieka un šķiršanās asaras! Taču jāpiemin, ka katras beigas ir kaut kā jauna sākums! Ar šādu saukli arī noslēdzām šo projektu.

Esmu gandarīta, ka skolēnu atsauksmes par virtuālās mobilitātes laikā pavadīto laiku ir tikai pozitīvas. Protams, žēl, ka netikāmies klātienē, bet cerība kādreiz satikties ar jauniegūtajiem draugiem, aizbraukt uz virtuāli iepazīto Spāniju nav zudusi. Skolēni cer, ka būs jauni starptautiski projekti, kuros darboties.

 

Skolēnu viedokļi par projekta virtuālajām aktivitātēm Spānijā

Regnārs Nerips (9. klase):

‘Visas nedēļas garumā projekta dalībnieki iepazina Spānijas dabas un pilsētu skaistumu, iepazinās ar tradīcijām un tradicionālajiem ēdieniem, uzklausīja veiksmīgu uzņēmēju stāstus un pieredzi, darbojās starptautiskās grupās - iepazinās, apmainījās viedokļiem par dažādām tēmām, domāja par mūsu turpmāko darba dzīvi, sagatavoja lomu spēli - darba interviju, kuru pēdējā dienā prezentējām visiem dalībniekiem. Noslēguma ceremonija bija emocionāla. Visi pateicās viens otram par kopīgi pavadīto laiku, pieredzi, zināšanām un piedzīvojumiem Latvijā, Igaunijā, Rumānijā un Spānijā!

Es izbaudīju kopā pavadīto laiku. Protams, žēl, ka mums nebija iespējas redzēt Spāniju savām acīm, iepazīt kultūru, cilvēkus uz vietas. Bet mēs esam pārliecināti, ka tuvākajā vai tālākajā nākotnē mēs atkal tiksimies, vai nu atpūtas laikā vai turpmākajā darba dzīvē!’

Kendija Grāvīte (9. klase):

‘Šis projekts man patiešām deva jaunus draugus un tik daudz informācijas, ko es noteikti izmantošu nākotnē, es esmu patiešām priecīga, ka esmu ieguvusi šo iespēju un, ja kādreiz, es lidošu uz Spāniju, es noteikti apmeklēšu viņus. Es gribu pateikties visiem par šo apbrīnojamo pieredzi, tas patiešām ir bijis veiksmīgs projekts.’

Niks Andersons (7. klase):

‘Kopumā tā bija laba pieredze. Protams, būtu bijis daudz labāk doties uz Spāniju, bet beigās bija diezgan labi. Es ieguvu draugus, ar kuriem es ceru uzturēt sakarus un varbūt pat apciemot viņus Spānijā.’

Ojārs Valters Nerips (8. klase):

‘Man šī ERASMUS + projekta nedēļa bija ļoti piepildīta ar jauniem cilvēkiem, ar kuriem man bija jārunā un jāsadarbojos. Interesanta bija dažādu pilsētu apskate, dažādu profesiju iepazīšana, tradicionālo ēdienu, piemēram, Paella, iepazīšana, un mēs kā dāvanu saņēmām spāņu skolēnu veidotu recepšu grāmatu, kurā tā gatavošana aprakstīta! Šajā  projektā guvu lieliskus padomus, kā izveidot CV un kā uzstāties darba intervijā.’

Ruslans Andrejevs: (8.klase):

‘Šī nedēļa bija ļoti interesanta, jo tā bija pirmā reize, kad tiešsaistes sapulcē bija apmēram 50 cilvēku, un man bija jārunā tikai angliski.

Es vienmēr atcerēšos šo pieredzi un ceru, ka, man būs iespēja  to atkārtot.’

Alise Tiltiņa (6. klase):

Paldies, ka devāt man iespēju virtuāli doties uz Spāniju. Tā bija laba pieredze. .... Piektā diena bija interesanta un skumja. Interesanti, jo mums nācās noklausīties citas grupas darba intervijas. Visas prezentācijas bija ļoti labas. Skumji, jo mums nācās atvadīties. Es varu turpināt teikt paldies ikvienam projekta organizatoram, savai skolotājai. Un gribētu vēlreiz piedalīties šādā projektā. Paldies!’

 

Vizma Lūse, Staiceles pamatskolas angļu valodas skolotāja, Erasmus+ projekta ‘Domāsim par savu nākotnes darba dzīvi’ koordinatore

Spanija

Spanija Spanija

Spanija

Spanija

 

Erasmus+ projekts Staiceles pamatskolā noslēdzies

Staiceles pamatskola no 2018.gada 1.septembra līdz 2021.gada 31. augustam īstenoja Erasmus+ projektu ‘Domāsim par savu nākotnes darba dzīvi’ (‘Let’s think about our future working life’), Nr. 2018-1-ESO1-KA229-050307_2, pamatdarbības veids-Erasmus+ 2.pamatdarbība ‘Sadarbība inovācijas veicināšanai un labās prakses apmaiņa’, aktivitātes veids – ‘Stratēģiskā partnerība’, saņemot Eiropas Komisijas finansējumu.

Projekta aktivitātes, kuru mērķis bija salīdzināt dažādas pieejas izglītības sistēmām partnervalstīs- Igaunijā, Latvijā, Rumānijā un Spānija, iespējas izvēlēties nākotnes profesiju, kā arī rūpīga to apgabalu, kurās atrodas skolas, ekonomiskās situācijas analīze, komunikācija un sadarbība ar vietējiem uzņēmējiem, universitāšu, skolu un kultūras iestāžu pārstāvjiem, izglītības partneriem.

Starpkultūru mobilitāšu Igaunijā (Uulu Pohikool), Latvijā (Staiceles pamatskola) un Rumānijā (National College ’Costache Negruzzi’) un virtuālās mobilitātes laikā Spānijā ( Colegio ‘DivinaPastora’) projekta dalībnieki guva lielisku pieredzi- skolēni un skolotāji tika apmācīti vairākos IT semināros, robotikā, apmeklēja dažādus uzņēmumus, tūristu apskates vietas, tikās ar vietējiem uzņēmējiem, iespējams, potenciālajiem darba devējiem nākotnē, notika profesionālas konsultācijas, debates par vides jautājumiem, apguva vadlīnijas CV rakstīšanā, veidoja darba interviju simulācijas, organizēja un piedalījās sporta sacensībās. Šīs sadarbības jauktajās, starptautiskajās komandās rezultāts- dažādu formātu materiālu izveide: PowerPoint prezentācijas, videomateriāli, projekta žurnāli, raksti, kas publicēti projekta avīzēs, konkursi un aptaujas digitālajās platformās.

Projekta pēdējā mobilitāte notika virtuālajā vidē, ko organizēja koledža ‘Colegio Divina Pastora’ Spānijā, Monovarā, Alikantes provincē, kuru noteica jaunais epidemioloģiskais konteksts. Kā viena no aktivitātēm Starptautiska konference ‘Izaicinājumi, ierobežojumi un novatoriski risinājumi Eiropas izglītības situācijai jaunajā pandēmijas kontekstā’, tika noorganizēta, lai prezentētu ceļvedi ar labās prakses piemēriem, kas publicēti ISBN un kuru koordinēja Nacionālā koledža ‘Costache Negruzzi’ Rumānijā; tas ir šī Erasmus+ projekta četru dalībvalstu mācīšanas un mācīšanās pieredzes apkopojums, kas atspoguļo attālinātās mācīšanās praksi un rezultātus projekta partnerskolās, kā arī ietekmes uz ekonomisko situāciju dažādās sfērās vērtējums.

Radošums, iniciatīva, enerģija, kaislība, entuziasms bija šī Erasmus+ projekta , kas tagad ir noslēdzies, būtiskākās iezīmes. Tas ir veidojis priekšnoteikumus turpmākajai sadarbībai starp Eiropas valstīm, kas ir kļuvusi par nozīmīgu turpmākās izglītības elementu.

 

31.08.2021.                                                                         

Vizma Lūse

 

Erasmus+ projekta apkopojums- video:

https://youtu.be/gM_SzUFG758