Skolotāji

 

Anda Timermane - direktore

Linda Abendrote - direktora vietniece izglītības jomā, datorikas skolotāja

Valentīna Andrejeva - krievu valodas un sociālās zinības skolotāja

Iveta Apsīte - bibliotekāre, logopēde PII, pagarinātās grupas skolotāja

Paulis Apsītis - fizikas un inženierzinības skolotājs

Lana Berga-Sedleniece - speciālais pedagogs, sociālais pedagogs

Lana Bērziņa - sākumskolas skolotāja

Lienīte Bērziņa - latviešu valodas un literatūras skolotāja

Vija Brente - matemātikas skolotāja

Baiba Eglīte - angļu valodas skolotāja, pedagoga palīgs, pagarinātās grupas skolotāja

Ilga Elste - Latvijas un pasaules vēstures skolotāja

Silva Jansone - latviešu valodas un literatūras skolotāja

Inga Konrāde - sporta skolotāja, pedagoga palīgs

Gundega Krogzema - mūzikas skolotāja

Ineta Lopenova - teātra mākslas skolotāja

Vizma Lūse - angļu valodas skolotāja

Dace Priekule - sākumskolas skolotāja

Sandra Pūcīte - logopēde

Sandra Strauta - bioloģijas, ģeogrāfijas un ķīmijas skolotāja

Simona Šoka - pedagoga palīgs

Vizma Tiltiņa - dizains un tehnoloģijas, sporta skolotāja