Čību balle

Čība

Pirmo mācību posmu 4.klases skolēni pabeidza ar ČĪBU balli!

Katrs bija ieradies ar īpašām čībām.

Mūzikas pavadībā tās tika demonstrētas un reklamētas. Balles gaitā tika liktas puzles, atminētas mīklas par dažādiem apaviem, rakstīta dzeja un celti čību torņi.

Īpašo čību autori arī saņēma mazas balviņas, bet čībām tika piešķirts īpašs tituls.

Inga Indriksone, 4.klases audzinātāja