Halovīns

31.oktobris, Visu svēto diena jeb Halovīns, tiek atzīmēts dažādās valstīs, arī Latvijā. Halovīna vakarā bērni pārģērbjas par spokiem, raganām, miroņiem  un citiem mošķiem un staigā pa mājām, prasot saldumus. Tā ir amerikāņu tradīcija, taču globalizācijas rezultātā izplatījusies arī citās valstīs, tostarp Latvijā.

Pandēmijas laikā, kad ir aizliegums pulcēties, Staiceles pamatskolas skolēnu pašpārvalde aicināja skolas biedrus svētkus svinēt mājās un dalīties ar savu prieka foto vai video.

Prieka mirkļi bija dažādi- masku gatavošana, spokošanās, kūku cepšana un ķirbju grebšana. Sakām  Paldies aktīvākajiem konkursa dalībniekiem- Regīnai Apsītei, Martai Leimanei, Annijai Zeiļukai, Ivonnai un Edgaram Ristameciem, Alisei un Baibai Mežulēm, Danai Katucānei, Dacei Štemerei, Ronaldo Gobiņam, Aleksim un Kristīnei Skujiņiem, Moli Lubgānei, Annijai Anšmitei, Evitai Treiliņai, Enijai Sīmansonei, Elzai Balabolinai, Lanai Bergai- Sedleniecei, Esterei Kalniņai, Dignai Staģei, Keitai Ķerei, Kintijai Puriņai, Kristai un Jānim Brentiem.

Paldies pašpārvaldes čaklajiem dalībniekiem- Aleksandram un Paulai Šestakoviem, Sabīnei Ivanovai, Dignai Staģei, Līgai Tīriņai, Jānim un Kristai Brentiem, par pagatavotajiem skaistajiem Halovīna dekoriem, kas bija apskatāmi pie Pašpārvaldes ziņojuma dēļa.

Paldies skolas direktorei Sandrai par pateicības balviņām dalībniekiem!

Video redzams skolas Facebook kontā: https://www.facebook.com/2226850097569085/videos/1103624957121260

Sagatavoja: Anda Timermane