Lasi un vērtē  22

Aprīļa nogalē notika svētki lasītājiem.  Tika godināti skolēni, kuri  mācību gada garumā iesaistījās ,,Lasi un vērtē  22". gada grāmatu kolekcijas lasīšanā. Nobeigumā tika aizpildīta  Bērnu un Jauniešu 2022. gada" žūrijas anketa, izvērtējot katru izlasīto grāmatu atsevišķi. 

Skaļā lasīšana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No kreisās Lasītājas ar piemiņas balviņām: no kreisās: Paula Šestakova (8.kl.), Alise Tiltiņa (8.kl.), Evita Sanija Treiliņa (8.kl.), Kristīne Skujiņa (5.kl.). 

Skaļā lasīšana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-4.klašu ,,Bērnu un Jauniešu 2022.gada " žūrijas dalībnieki, 1.klases audzinātāja Evisa Reide un bibliotekāre Iveta Apsīte priecājas par sasniegtajiem lasīšanas rezultātiem un novēl visiem vasaras brīvlaikā labi atpūsties, kā arī gaišajos vasaras vakaros palasīt labu  grāmatu.

Ivetas Apsītes teksts.