Latvijas valsts mežu ekspedīcija Velēnā

21.septembrī, Staiceles pamatskolas 6.klases skolēni, devās mācību ekskursijā uz Velēnu, lai piedalītos ekspedīcijā un uzzinātu meža atjaunošanas stāstu.

Pavisam skolēni apmeklēja 10 uzdevumu stacijas, kurās varēja iepazīties ar meža apsaimniekošanas ciklu- kopšanu- retināšanu-mežistrādi un atjaunošanu.

Katrā pieturā mūs sagaidīja zinošs LVM darbinieks, kas pārbaudīja mūsu zināšanas un dalījās savā pieredzē. Katrs ekspedīcijas dalībnieks saņēma darba burtnīcu, kurā bija jāveic dažādi uzdevumi.

Pirmajā pieturā pētījām koku izskatu un noteicām augsnes pH līmeni, nākamajā skaitījām kokus parauglaukumā un aprēķinājām cik koku ir visā laukumā kopā, jaunaudžu kopšanā interesants bija veids kā pārbaudīt vai mežs ir kopts –  bija jāiztaisno rokas uz abiem sāniem un jāpagrozās, ja kas traucē, tātad arī kokam grūti augt.

Ļoti interesanti bija mērīt koku augstumu, katrai komandai iedeva divus speciālus kociņus, kurus turot acu līmenī- jāskatās uz koka galotni, pēc tam attālums jānoskaita ar soļiem, tad to skaits jāsareizina ar pēdu garumu. Iepazināmies arī ar kokzāģētāja aprīkojumu un darba tērpu.

Noslēdzošā aktivitāte bija visgrūtākā, jo sadarbojoties komandā,  jāuzceļ no dotajiem materiāliem- tilts. Šajā aktivitātē tika pārbaudītas skolēnu sadarbošanās spējas, prasme ieklausīties un uzticēties aktivitātes vadītājam- klases biedram.

Kā atzīst paši skolēni- visinteresantākā bija koku mērīšanas un to skaitīšanas aktivitāte, bet sarežģītākā bijusi tilta būvniecība.

Sagatavoja: 6.klases audzinātāja Anda Timermane