Mācību gada sākums Staiceles pamatskolas Pirmsskolas grupās - TAURENĪŠI, BITĪTES un MĀRĪTES

pirmā diena

No vasaras mēnešu mēteļa krīt pogas - klāt Rudens! Klāt Septembris!

Esam atkal satikušies – lai kopā sāktu deviņu mēnešu garo ceļu: rotaļājoties, iepazīstot burtus, ciparus, pētot, analizējot, vērojot, secinot, brīnoties. Līmējot, zīmējot, krāsojot, veidojot, dziedot, dejojot, sportojot, dažādus saimnieciskos darbiņus darot, svinot un blēņojoties –tas viss jāpaspēj apgūt līdz nākamajai vasarai!

Arī sadraudzēties – tā pa īstam!

Šorīt katrs varēja izjust svinīgo sajūtu ejot pa sarkano paklāju. Katrs bērniņš sagaidīts un samīļots pie ieejas, kopā ar vecākiem devās uz savu grupiņu. Tur turpinājās ierastais dienas ritms – brokastis, darbošanās, sarunas. Bija interesanta pastaiga laukumā – tur mūs visus gaidīja rūķis Rūtiņš ar rotaļām.

Šajā mācību gadā mēs kopā esam 45 bērni, 7 pedagogi un 5palīgi. Liels pārmaiņu gads, bet esam stipri un apņēmības pilni darboties. Ar vecāku atbalstu un sapratni mums viss izdosies!

Pavadīsim rudeni, izdzīvosim ziemu,priecāsimies par pavasari - un tad…un tad iekšā vasarā...

Skolotājas Jautrīte, Kaija, Antra, Daiga, Līga, Inga, Sandra

Skolotāju palīgi Liesma, Evija, Anita, Sintija, Livita