Paldies!

Staiceles pamatskolas pašpārvaldes dalībnieki un skolas bibliotekāre izsaka pateicību staicelietei Rudītei Pogulei par uzdāvināto dāvanu karti. Bibliotēkā iegādātas piecas jaunas grāmatas, kuras varēs lasīt sākumsskolas skolēni. Paldies!

Sagatavoja: Anda Timermane

paldies