Staiceles pamatskolas 9.klases audzēkņu Mācību ekskursija

Lai iepazītos ar dažādu skolu piedāvātajām izglītības iespējām 26. aprīlī Staiceles pamatskolas 9.klases audzēkņi un klases audzinātāja Vizma Lūse devās mācību ekskursijā uz Valmieru un Smilteni.

Pirmā ciemošanās vieta - Valmieras Viestura vidusskola. Tur mūs laipni sagaidīja skolas direktors, programmēšanas pamatu skolotājs Uldis Jansons un skolas pašpārvaldes dalībnieki 12.klases skolnieces Karīna, mūsu bijušie Staiceles pamatskolas absolventi:12.klases skolniece Ieva un  10.klases skolēns Regnārs. Devītklasniekiem bija iespēja izprast izglītības satura plānošanas principus vidusskolā, uzzināt par Viesturskolas piedāvātājam programmām: Uzņēmējdarbība un tehnoloģijas un  Mediji un teātra māksla, to piedāvātajiem mācību priekšmetu ‘groziem’ gan pamatkursa līmenī, gan padziļinātajā līmenī, ieklausīties vidusskolēnu stāstos par skolu, ārpusstundu pasākumiem, skolēnu sadzīvi, atpūtas iespējām un dzīvi kopmītnēs, kā arī uzdot jautājumus un saņemt atbildes uz sev interesējušiem jautājumiem.

Valmieras tehnikumā skolēni ekskursijā pa skolu, tās laboratorijām un dienesta viesnīcu, uzzināja, ko nozīmē profesionālā izglītība un kādas programmas, kādas profesijas pēc 9. klases var apgūt. Tās ir atjaunojamās enerģētikas tehniķis, rūpniecisko iekārtu mehāniķis, mašīnbūves tehniķis, klientu apkalpošanas speciālists, programmvadības metālapstrādes darbgaldu (CNC) iestatītājs, programmēšanas tehniķis, loģistikas darbinieks, mehatronisku sistēmu tehniķis, grāmatvedis, viesmīlis, pavārs, pārtikas produktu ražošanas tehniķis. Gide pastāstīja arī par uzņemšanas noteikumiem, un prasībām šajā tehnikumā, ārpusskolas aktivitātēm brīvajā laikā, prakses iespējām mācību laikā, darba iespējām pēc tehnikuma beigšanas.

Tālāk mūsu ceļš  veda uz  Profesionālās izglītības kompetences centru (PIKC) ‘Smiltenes tehnikums’, kas atrodas Kalnamuižā, Smiltenē, kurā mācās daudz radošu un zinātkāru jauniešu. Skolas direktore audzināšanas jomā Ingrīda Paegle mūs divarpus stundu garumā izvadāja un iepazīstināja ar Tūrisma nozares programmu nodaļu (var apgūt Viesmīlības pakalpojumu speciālista, Pavāra un Konditora profesijas), Veterinārmedicīnas programmu nodaļu (var apgūt Veterinārārsta asistenta un Lopkopības tehniķa profesijas), Mašīnzinību un būvniecības nozares programmu nodaļu (var apgūt Būvniecības un ceļu būves mašīnu tehniķa, Transportbūvju būvtehniķa, Ceļu būvtehniķa un Hidrobūvju būvtehniķa profesijas).

Ar dažādu projektu atbalstu nodrošināts, ka tehnikuma audzēkņi var mācīties mūsdienīgās, renovētās telpās, izmantojot jaunākās iekārtas un tehnoloģijas. Tehnikuma paspārnē darbojas veterinārā mācību klīnika, viesnīca Kalna ligzda, mācību restorāns, būvniecības manēža un Latvijā vienīgā simulatoru klase "ceļiniekiem", mācību un prakses laikā ir iespēja aktīvi piedalīties starptautiskos projektos, darboties ārpusskolas pulciņos un daudzveidīgās sporta aktivitātēs. Audzēkņiem no attālākām Latvijas vietām dzīvošanai mācību laikā pieejamas divas, nesen renovētas dienesta viesnīcas.

Mūsu braucienā neizpalika arī kāda interesanta, aizraujoša aktivitāte. Šoreiz tā bija Valmierā populāras ‘izlaušanās istabas’ Timemachine organizētā piedzīvojumu spēle Dinozauru medības, kas ir spēle svaigā gaisā, kur skolēni komandās pēc apraksta ar telefona palīdzību jāatrod punkti dabā un jāpilda dažādi uzdevumi, kā arī jāatbild uz jautājumiem, lai atrastu pēc iespējas vairāk dinozauru. Uzvarētājai komandai- balva!

 Mums visiem bija ļoti daudz ko redzēt un dzirdēt šajās skolās! Lai gan  lielākajai daļai devītklasnieku jau ir savi nodomi, ko tālāk darīt, kur mācīties pēc skolas beigšanas, tas lika vēlreiz pārdomāt savu izvēli, salīdzināt. Dažiem skolēniem  kāda no apmeklētajām skolām noteikti būs viņu skola.

Vizma Lūse, 9.klases audzinātāja

9.klase

9.klase

9.klase

9.klase

9.klase

9.klase

9.klase

9.klase

9.klase

9.klase