Staiceles skolēni iepazīst jūrtaku no Salacgrīvas līdz Ainažiem

pārgājiens

Jūnija sākumā,  Staiceles pamatskolas Novadpētniecības pulciņš devās 2 dienu pārgājienā uz Salacgrīvas novadu. Mērķis paviesoties piejūras pilsētiņās un izbaudīt jūras piekrastes burvību.

Iepazinām SNJIC ‘’Bāka’’, kur mūs laipni uzņēma vadītāja Liene Eglīte un Salacgrīvas Jaunatnes lietu speciāliste Marta Dance, kā arī vietējie jaunieši. Viņi mūs iepazīstināja ar centru, izrādot telpas, kur ikdienā uzturas un īpašos brīžos gatavo arī ēdienu. Izrādīja telpas, kur notiek jauniešu forumi, filmu vakari, klases vakari un citas aktivitātes. Īpašs bija video, ko jaunieši bija sagatavojuši par centru ‘’Bāka’’. Pirmais iespaids par ēku mūs pārsteidza: plašais galda spēļu klāsts un moderna, ar mūsdienu tehnoloģijām aprīkota virtuve.

Apmeklējām Salacgrīvas pludmali, lai atdzesētos no karstās dienas, jāatzīst, ka ūdens bija dzestrs, bet prieku tas nemazināja. Iecerēto saulrietu neredzējām, jo vakarā virs jūras ducināja pērkons.

 Interesanti pagāja vakars, jo mums bija jāplāno ēdienkarte un jāiegādājas produkti ēdienreizēm. Tad kopīgi pagatavojām sev gardas vakariņas. Naktī skatījāmies filmas, dziedājām dziesmas un kopīgi sagaidījām saullēktu.

Rīts pēc negaisa bija silts un saulains. Tūrisma centra darbinieces mums bija sagatavojušas aizraujošu orientēšanās spēli pa pilsētu. Kopīgi izstaigājām pilsētu, apskatot dažādos kultūras un vēsturiskos objektus. Viesojāmies pilsētas bibliotēkā, kur bija izstāde ar Salacgrīvas novada  tautastērpos ieģērbtām lellēm, ko darinājušas Salacgrīvas lauku sieviešu biedrība ,,Mežābele”. Apskatījām arī vietējo muzeju, patika ekspozīcija ar motocikliem. Varējām salīdzināt, kāds motociklista tērps bija agrāk un kāds ir tagad. Interesanti mums bija uzzināt,  kā salacgrīvieši  zvejojuši nēģus senāk.

Nemanot bija pienācis pusdienlaiks, atpūzdamies jauniešu centrā, spēlējām spēles, piemēram,  X-box, kas man personīgi bija jauns atklājums. Spēlējām biljardu, dažādas galda spēles.

Pēc pašu gatavotām pusdienām sekoja pārgājiens pa pludmali līdz Ainažiem, tas man bija liels izaicinājums. Iešanu iesākām ar peldi, lai veldzētos no karstās saules. Ejot gar jūru pārsteidza, un priecēja daudz balto gulbju pāru. Vērojot šo skaisto un neaizmirstamo ainavu, varējām gūt iekšēju mieru un baudījumu pēc garā mācību gada.

Ar skolotājas un Novadpētniecības pulciņa vadītājas Ivetas Apsītes iniciatīvu, iešana nebija parasta. Gājiena laikā, pludmales joslā vācām atkritumus.  Tas padarīja gājienu izglītojošu un arī azarta pilnu. Mani pārsteidza, ka hēliju balonu atliekas ar šņorītēm var tik ļoti piesārņot pludmali, nonākot Kuivižu kempinga teritorijā, atkritumu maiss bija pilns. Saskaitījām, ka kopā ar dažādiem atkritumiem esam savākuši  15 hēlija balonu atliekas. Tas nozīmē, ka esam paglābuši mūsu mazos brāļus – dzīvniekus un putnus no balonu auklu cilpām. Tālāk, aiz Kuivižu ostas , gājām pa lielceļu, jo piekļuve pie jūras bija sarežģīta. Paldies ,,Mazviļņu,, māju saimniecei, kura atļāva pa iekopto taku piekļūt pie jūras. Gājiens bija pāri mitrajām Randu pļavām. Nonākot pludmalē, pārsteidza, ka šeit viss bija tīrs, bez atkritumiem. Varējām novērot dažādos ūdensputnus un Randu pļavu dažādos augus. Nonākot  Ainažos, mums bija gandarījums par paveikto un noietajiem 12 kilometriem.  Brīžiem pārņēma nogurums, spēki bija izsīkuši, bet spējām saņemties un doties uz priekšu.

Paldies, par šo ekskursiju mūsu skolotājai un skolas tehniskajai darbiniecei K. Antoņukai, kura mūs pavadīja. Liels paldies par uzņemšanu un izmitināšanu SNJIC ‘’Bāka’’ kolektīvam. Paldies, ,,Kapteiņu ostas” darbiniecēm par slāpju veldzēšanu. Atmiņas paliks skaistas un emocijām bagātas.

Viesturs Titovs, Novadpētniecības pulciņa dalībnieks Staiceles pamatskolā.

Foto I.Apsīte.

Skolēni: (no kreisās) Viesturs,  Ligija, Elīza, Elizabete, Meldra, Regnārs pie SNJIC ,,Bāka”.