Staicelieši apmīļoja savu skolas vecmāmiņu Puršēnos

Gatavojoties Staiceles pamatskolas jubilejas pasākumam 2024. gadā, vēstures izpētes pulciņa uzdevums iepazīstināt skolēnus ar bijušām skolām Staicelē un tās apkārtnē - Puršēnos, Vīķos un Rozēnos.

Šoruden tika īstenota vēstures pulciņa kopš 2019. gada lolota ideja piedalīties talkā pie bijušās Puršānu skolas. Tajā piedalījās 7. klases skolēni un viņu audzinātāja Anda Timermane, arī skolas vēstures pulciņa pētnieki. Pie skolas mūs sagaidīja zemes īpašnieki - talkas rīkotāji Mežuļu ģimene. Kopīgi aplūkojām skolas telpas un iepazināmies ar ēkas vēsturi. Interesanti, ka mācīšanās bijusi ļoti daudzpusīga.

Skolas ēka varētu būt 300 gadus veca. Vairākkārt pārbūvēta, remontēta. Puršānu skola dibināta 1870., slēgta 1950. gadā. Pirmais skolotājs Baunis, skolas pārziņi: Jānis Medinieks - līdz 1926. gadam, Emma Melngalve (Čečiņa) no 1926.-1940. gadam, tad Ziemelis. Skolā mācījušies 30 - 40 vietējie bērni. Cara laikā mācības notikušas krievu valodā, latviski nedrīkstēja skolā sarunāties, tad bērni tikuši sodīti. Skolai bijis liels augļu dārzs, 4 ha zemes, pļavas, zirgs, govs un vistas. Skolēniem bijis jāpiedalās saimniecības darbos, katru dienu virtuvē un kūtī:   malkas zāģēšanā un sasmalcināšanā, rudeņos un pavasaros lauku darbu talkās, kartupeļu rakšanā, biešu un ābolu vākšanā, cukurbiešu sīrupa vārīšanā, maizes mīcīšanā un cepšanā, konservēšanā, sēņu un augļu vākšanā. Kūtsdarbos: jābaro vistas, jāslauc govis, jāmaļ piens. Tas viss noticis viena skolotāja uzraudzībā. (No vēsturiskajiem materiāliem).    

Prieks bija redzēt, kā pāris stundu laikā sakrautie žagari tika savākti vienuviet. Skolas pagalms attīrīts no brikšņiem. Saimnieks enerģiski darbojās ar zāģi, uzpucējot un attīrot no nokaltušajiem zariem vecās ābeles.  Savukārt talcinieki čakli veidoja zaru kaudzes promvešanai.

Patīkami bija iepazīties ar šīs ēkas un zemes jaunajiem saimniekiem, kuri apņēmušies sakārtot vecās skolas apkārtni un skolas ēku. Paldies par gardo cienastu un jauko rudens pēcpusdienu skoliņā! Lai saimniekiem Uldim un Ērikai Mežuļiem iecerētie plāni izdodas!

Skolas vēstures arhīvā, gadu gaitā savāktas, mantotas un dāvinātas dažādas fotogrāfijas, dokumenti un lietas no šīm skolām. Bibliotēkā glabājas skolas vēstures grāmata ,,Mani skolas stāsti” ( izd. 2014. g.), kurā apkopoti bijušo skolēnu atmiņu stāsti par skološanos. Svarīgi ieinteresēt jauno paaudzi vēstures pētīšanā, lai veidotu izpratni, ka ikviens mūsu skolas skolēns ir daļa no skolas vēstures. Šodiena jau rīt būs vēsture.

Aicinu papildināt vēstures materiālus ar bildēm, dokumentiem un atmiņu stāstiem par mācīšanos Puršānu skolā. Zvaniet 64035330, vai rakstiet staiceles.pamatskola@limbazunovads.lv

I.Apsīte, skolas vēstures pulciņa vadītāja.

Puršānu skola ap 1910.g. no Pētera Tedera albūma, dz.1901.g.-1983.

 

 

Tā senatnē izskatījās Puršānu skolas nams ap 1910. gadu.