Starptautiskais tematiskās uzraudzības seminars Erasmus+ projektu īstenotājiem par nodarbinātību

seminārs

09. un 10.septembrī Jūrmalā, viesnīcā ‘Baltic Beach Hotel’ norisinājās Starptautiskais tematiskās uzraudzības seminārs Erasmus+ projektu īstenotājiem, kā arī politikas veidotājiem un sociālajiem partneriem Erasmus+ projektu ietekme uz nodarbinātības veicināšanu un sadarbību ar darba pasauli’ (Erasmus+ boosting employability and promoting cooperation with the world of work’), ko organizēja Valsts Izglītības un Satura centrs  un kurā piedalījās arī Staiceles pamatskolas angļu valodas skolotāja, projekta ‘Let’s think about our future working life’ (‘Domāsim par savu darba dzīvi’) koordinatore Vizma Lūse.

Semināra dalībnieki divas dienas dalījās pieredzē, iepazinās ar labās prakses piemēriem, diskutēja par to, kā stiprināt Erasmus+ projektu aktivitāšu kvalitāti, nodrošināt pieredzes apmaiņu un diskusiju par skolu, profesionālās, augstākās un pieaugušo izglītības lomu nodarbinātības veicināšanā, nodrošināt Erasmus+ projektu lomu sadarbības stiprināšanā  starp izglītības pasauli un darba pasauli, kā arī starpsektoru sadarbības vecināšanā.

Seminārā piedalījās projektu īstenotāji no skolu izglītības, profesionālās izglītības, augstākās izglītības un pieaugušo izglītības sektoriem.

Seminārā piedalījās pārstāvji no 16 valstīm- Latvijas, Apvienotās Karalistes, Vācijas, Rumānijas, Dānijas, Zviedrijas un citām.

Praktiskais darbs notika 4 paralēlās darba grupās. Skolu izglītības sektora darba grupā, kurā  darbojās skolotāja Vizma Lūse, apsprieda jautājumus par to, kā Erasmus+ projekti palīdz veicināt nodarbinātību, kādi ir galvenie šķēršļi/izaicinājumi maksimālās ietekmes iegūšanai no projekta par nodarbinātību, kādas varētu būt iespējamās sinerģijas starp izglītības sektoriem, lai veicinātu nodarbinātību, kādas pamata prasmes/ kompetences ir vissvarīgākās jauniem cilvēkiem, kad tie dodas meklēt /dabūt darbu, kuras no mūsu projekta aktivitātēm dod vislielāko ieguldījumu darba prasmju attīstībai. Ikviens semināra dalībnieks iepazīstināja un dalījās pieredzē par savā skolā īstenotā Erasmus + projekta aktivitātēm, uzdevumiem un sasniegtajiem rezultātiem.

Eiropas Komisijas pārstāve Oana Felekāna (Oana Felecan) pasākuma noslēgumā iepazīstināja ar aktualitātēm, kas saistītas ar gatavošanos jaunajam Erasmus+ programmas īstenošanas periodam no 2021. līdz 2027. gadam, kurā plānots programmas kopējo budžetu palielināt 2 reizes, bet dalībnieku skaitu palielināt 3 reizes, salīdzinot ar iepriekšējo periodu.

Skolotājai Vizmai Lūsei šī bija lieliska iespēja gūt jaunu pieredzi, idejas Erasmus+ projekta īstenošanā, kā arī pastāstīt citiem par projekta aktivitātēm Staiceles pamatskolā.

Vizma Lūse, angļu valodas skolotāja, projekta koordinatore

seminārs

seminārs

seminārs