Uzvedības un kārtības noteikumi skolēnu autobusā

Apstiprinu: Staiceles pamatskolas direktore Sandra Brokāne
2018. gada 29.augustā

Staiceles pamatskolas skolēnu

Uzvedības un kārtības noteikumi skolēnu autobusā

 1. Skolēnu autobuss kursē saskaņā ar Alojas novada domes apstiprinātu maršrutu un grafiku.
 2. Stundām beidzoties, skolēni gaida autobusu pie Staiceles tirgus laukuma. Par drošību un kārtību līdz iekāpšanai autobusā rūpējas paši skolēni un pašvaldības policijas darbinieks vai dežūrskolotājs.
 3. Pirmskolas vecuma bērnus brauciena laikā pavada pedagogs.
 4. Sagaidot autobusu pieturā un iekāpjot vai izkāpjot no tā, jāievēro satiksmes un drošības noteikumi:
  1. nedrīkst skraidīt vai stāvēt uz autoceļa braucamās daļas;
  2. netuvoties autobusam, ja tas nav pilnībā apstājies;
  3. izkāpjot no autobusa, nedrīkst iet pāri ceļam, pirms autobuss nav aizbraucis no pieturvietas;
  4. pirms šķērsot ceļu, jāpārliecinās, vai tuvumā nav braucoša transporta līdzekļa;
 5. Pirms iekāpšanas autobusā notīrīt apavu zoles no dubļiem vai sniega.
 6. Iekāpjot autobusā, jānoņem mugursomas, ja tās traucē citiem pasažieriem, un jānodrošina, lai bagāža (mūzikas instrumenti, sporta inventārs u.c.) būtu pārvadāšanai atbilstošā iepakojumā.
 7. Bagāžu un somas likt uz sēdekļiem atļauts vien tad, ja sēdvietas nav nepieciešamas citiem pasažieriem.
 8. Atskaņojošās elektriskās ierīces atļauts lietot individuāli – izmantojot austiņas.
 9. Kategoriski aizliegts sekojošais:
  1. ienest un lietot autobusā asus, bīstamus un ugunsnedrošus priekšmetus;
  2. lietot pārtikas produktus, piegružot un bojāt autobusa salonu;
  3. staigāt un skraidīt pa autobusa salonu, novērst autobusa vadītāja uzmanību ar klaigāšanu, trokšņošanu vai izaicinošu, nepieklājīgu, cilvēka cieņu aizskarošu uzvedību.
 10. Autobusa vadītājs ir tiesīgs, izvērtējot situāciju salonā, nepieciešamības gadījumā apturēt autobusu, izsaukt Alojas novada pašvaldības policiju un ziņot skolas vadībai par notikušo, informēt Alojas novada pašvaldības policiju par autobusam nodarītajiem bojājumiem. (Autobuss turpina maršrutu pēc apstākļu noskaidrošanas.)
 11. Uzvedības noteikumu pārkāpšanas gadījumā skolēniem un viņu vecākiem vai likumīgajiem pārstāvjiem tiek izteikts brīdinājums.
 12. Ja uzvedības noteikumi tiek pārkāpti atkārtoti, tad turpmākajās skolēna autobusa lietošanas reizēs pārkāpēja vecāki vai likumīgais pārstāvis personīgi brauc līdzi savam bērnam, nodrošinot viņa pienācīgu uzvedību un atkārtoti izskaidrojot uzvedības noteikumus.
 13. Ja uzvedības noteikumu pārkāpumi atkārtojas regulāri un netiek izpildīts šo noteikumu 12. punkts, pārkāpējam liedz izmantot autobusa pakalpojumus. Šādos gadījumos sava bērna ierašanos skolā nodrošina vecāki vai likumīgie pārstāvji ar personīgo vai sabiedrisko transportu.
 14. Šie Uzvedības un kārtības noteikumi skolēnu autobusā ir saistoši visiem Staiceles pamatskolas izglītojamajiem – skolēna autobusa lietotājiem. Iepazīšanās ar noteikumu saturu, to parakstīšana un ievērošana ir obligāts priekšnosacījums autobusa lietošanai.

Skolēna paraksts
Vecāka paraksts

 

Pielikums Izmērs
Kartibas_noteikumi_autobusa.pdf 144.67 KB